Jij bent leider, jij neemt initiatief!

Eind vorig jaar werd ik gevraagd door Cibit om drie trainingen te ontwerpen: Leidinggeven aan een Team, Samenwerken in een Team, en Team en Stakeholders. Het was een mooie gelegenheid om ook weer een blogpost te schrijven over het samenwerken met GenZ en GenY.

Je kunt die post hier lezen: ‘Tussen Avocado-toast en Frappuccino’s: Een Gids voor Nieuw Leiderschap‘.

Ik deelde hem op LinkedIn en een van de commentaren was: “Sonsoles, jij hebt 10.000 uur aan vaardigheden in de klassieke muziek geslepen voordat je aan de slag ging met de hedendaagse muziek. GenZ en GenY moeten ook eerst 10.000 uur besteden aan het ontwikkelen van traditionele vaardigheden voordat ze een andere toon zouden mogen slaan.”

 

Kijk, het is precies andersom!

Leiderschap is niet een positie binnenin een hiërarchie, leiderschap is initiatief nemen om datgene te doen wat op elk moment nodig is. Jijzelf, als leider, met je 10.000 uur aan traditioneel leiderschap, bent de pro!, degene die uit nieuwsgierigheid andere vormen van samenwerking aangaat omdat de markt er op dit moment om vraagt.

Wat opvallend is aan een leiderschapspositie, is dat deze van buitenaf aan je wordt toegekend. Dit kan leiden tot het idee dat je vooral moet voortbouwen op de methodes en benaderingen die je zijn aangeleerd, in plaats van zelf het initiatief te nemen om bijvoorbeeld innovatieve samenwerkingsvormen met jongere generaties te ontwikkelen en aan te gaan.

Daarom is het zo belangrijk om een onderscheid te maken tussen het bekleden van een positie en daadwerkelijk initiatief nemen. Leiderschap en initiatief nemen zijn een package deal. En daarmee hoef je dus niet te wachten totdat GenZ 10.000 uur aan traditionele vaardigheden heeft opgebouwd. Ze zijn direct al waardevol voor jouw team met hun aparte vaardigheden en aanpak.

 

Voorbeelden uit de praktijk

Als ik terug kijk naar mijn werk als producent en pianist in de hedendaagse muziek, voor mij begon het inderdaad met de hardcore 10.000 uur klassieke muziektraining, waarna ik andere tonen ging aanslaan en ook andersoortige performances tot leven bracht. En dat is precies de rol die ik voor de leider van vandaag zie weggelegd: andere tonen durven slaan en andere ervaringen tot stand brengen met generaties die anders klinken en anders kijken.

Ik zal je enkele voorbeelden uit mijn ervaring geven. Samen met collega-musici en componisten heb ik nieuwe stijlen helpen uitvinden. Neem bijvoorbeeld het ‘Traveling Light Piano Trio’, bestaande uit twee jazzpianisten – waaronder Albert van Veenendaal – en mijzelf, met een klassieke achtergrond. De kloof tussen jazz en klassiek, vooral als het gaat om timing, is net zo groot als die tussen GenZ en voorgaande generaties. In dit geval was Albert de initiatiefnemer/leider gedreven door de nieuwsgierigheid om een nieuwe gemeenschappelijke taal te ontwikkelen die noch jazz noch klassiek zou worden.

Maar onze experimenten destijds gingen nog verder. Ik denk aan een project voor 10 vleugels, 5 softwareontwikkelaars, en het publiek in Paradiso te Amsterdam. Ja, we gingen een samenwerking aan met het publiek. Laten we dit publiek voor het gemak GenZ noemen. Konden zij piano spelen? Of hadden ze enige kennis van muziek? Nee, en dat was juist de bedoeling. We waren nieuwsgierig naar wat voor nieuws we samen konden creëren. Het publiek voegde een andere dimensie toe aan de concertervaring. Als stakeholders creëerden wij pianisten, softwareontwikkelaars en publiek iets dat meer weg had van performance art of participatieve kunst.

In het systeemdenken wordt aan deze gezamenlijke creatie gerefereerd als de “3rd entity”. Deze entiteit omvat de dynamiek, communicatie, gedeelde waarden, conflicten, en wederzijdse invloeden die uniek zijn voor de relatie tussen de partijen. Het idee is dat deze relatie een eigen persoonlijkheid heeft, onafhankelijk van de individuele karakters of intenties van de betrokken partijen.

Om de bekende uitdrukking te herformuleren: het geheel is anders dan de som der delen.

 

Gelijktijdige realiteiten: het geheel is anders dan de som der delen

Dat is wat Jaap Boonstra, naar wie ik verwijs in ‘Tussen Avocado-toast en Frappuccino’s: Een Gids voor Nieuw Leiderschap‘, werken met ‘meervoudige realiteiten’ noemt. Zie in de video hieronder hoe dit eruit ziet in de praktijk:

In mijn artikel heb ik het ook over Ten Holt’s Canto Ostinato. Bij sommige uitvoeringen, ligt het publiek op matjes of grote zachte kussens op de vloer en kunnen ze vrij bewegen in de ruimte. Daarnaast wordt ook vaak gebruikt gemaakt van visuals. Dit zorgt voor een compleet andere ervaring voor zowel musici als publiek. Gezamenlijk wordt, nogmaals, iets nieuws tot leven gebracht.

Dat doe ik ook als ik met teams en stakeholders werk, samen gebruiken we systemische procestools om een performance vorm te geven die niet plaatsvindt op een traditioneel podium, maar rechtstreeks bij jou op kantoor.

Dus als ik naar GenZ kijk, moeten zij niet alleen worden ingehuurd omdat ze kunnen wat alle voorgaande generaties ook konden. Ze bezitten unieke vaardigheden en een andere wereldvisie. Denk bijvoorbeeld aan YouTube-video’s die ware producties zijn, toffe presentatie-vaardigheden of de bekwaamheid om snel netwerken op te bouwen. Dat zijn vaardigheden die er tegenwoordig toe doen.

 

Jij als leider neemt het initiatief

Jij, de leider die 10.000 uur in traditioneel leiderschap heeft geïnvesteerd, moet het voortouw nemen, gedreven door nieuwsgierigheid en met de juist getrainde vaardigheden om “concerten of performances” op de werkvloer te organiseren, waar gezamenlijk nieuwe talen worden uitgevonden.

Als we bij de muziekmetafoor blijven, de organisatie moet een nieuwe klank laten horen. En soms, zoals in de bovenstaande voorbeelden, gaat het niet zozeer om het maken van nieuwe muziek, maar om iets dat meer neigt naar performance art of participatieve kunst. En daarbij kan muziek wel of niet een rol spelen.

Jij trekt je misschien de haren uit het hoofd bij de uitdaging om deze generaties effectief in te zetten en te motiveren. Waar veel leiders worstelen met het vinden van de juiste aanpak, heb ik een strategie die werkt. Ik word daarom vaak ingeschakeld voor teamsessies rondom het werken met GenZ en GenY.

Als tipje van de sluier kan ik je meegeven: GenZ kickt op doelen. Dus geef ze een doel, in plaats van strakke en inflexibele procedures.

Dit vraagt naar ruimte om deze doelen op hun eigen unieke manier te behalen.

En misschien word je duizelig van de gedachte om de controle te verliezen door ze meer ruimte te geven. Maar ook daar help ik jou bij met een van mijn twee signature programma’s: de Mandaten Matrix, een ééndaagse sessie waarin we samen een leiderschapsvorm vormgeven waarbij jij als leider de spelregels bepaalt, maar het team meebeslist. Dit zal niet alleen GenZ blij maken maar ook jou helpen om vlot en toekomstbestendig te reageren op de markt, dankzij de nieuw gevormde dynamiek. Jij blij, GenZ blij, iedereen blij.

Tussen Avocado-toast en Frappuccino’s: Een Gids voor Nieuw Leiderschap

 

In de hedendaagse zakenwereld zijn veel leiders op zoek naar de ‘magische formule’ voor effectief leiderschap. Maar wat als deze formule niet meer relevant is voor de huidige generatie werknemers?

Van Boomers tot Zoomers: leiderschap en teamwerk in een multi-generationele werkplek

Om direct ter zake te komen zal ik onthullen wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot teams en hun leiders: leiden als kunst en leiden volgens een nieuwe paradigma van macht.

Al geruime tijd ben ik fan van Jaap Boonstra, hoogleraar Organisatiedynamiek aan ESADE Business School in Barcelona en hoogleraar Verandermanagement bij Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Hij schrijft onder andere over de rol van de adviseur en zijn inzichten kunnen ook eenvoudig vertaald worden naar de rol van de huidige leider. Parafraserend kunnen we een onderscheid maken tussen leiderschap als kunstje, kunde of kunst.

En leiderschap als kunst is waar het vandaag over gaat:

 • Veranderen en organiseren is geworteld in meervoudige realiteiten
 • Alle teamleden worden betrokken bij een interactieproces waarin nieuwe realiteiten worden gecreëerd
 • Zoeken naar nieuwe mogelijkheden is een doorlopend proces van evenwicht vinden tussen stabiliteit en verandering
 • Het is een voortdurend proces van improviseren, zingeving en schikken
 • Veranderen is een op samenwerking gestoelde benadering waaraan iedereen bijdraagt als deskundige

Zoals je ziet, als leider vandaag ben je iemand die in positieve zin ont-regelt omdat je de normen van de werkplek voortdurend doorbreekt en nieuwe normen introduceert om een Generatie Mix vorm te geven.

Hierbij hoort ook een andere visie op macht. Julie Diamond, auteur van Power: A User’s Guide heeft het over macht als een dynamisch netwerk van rangen in dienst van een bedrijfsdoel.

En waarom moeten we het over macht hebben?

De jongste generaties: wat drijft hen?

Millennials willen niet gewoon wachten op hun beurt. En als ik NRC-columniste Japke-d. Bouma zou zijn, zou ik zeggen dat de werkvloer van tegenwoordig wel een aflevering van ‘The Voice’ lijkt. Iedereen wil gezien en gehoord worden. En als dat niet gebeurt? Dan zoeken ze zonder aarzelen elders waardering. GenZ gaat nog een stap verder; zij deinzen er niet voor terug om de status-quo de rug toe te keren of zelfs hun leidinggevenden te ghosten. Eén ding is duidelijk: de nieuwe generaties hebben een kort lontje als het aankomt op wachten op verandering doorgevoerd door de oudere generaties. Verandering willen ze nu, en wel meteen.

Millennials en vooral GenZ betreden de arbeidsmarkt met frisse energie en een fundamenteel andere kijk op werk dan de voorgaande generaties. Hoewel het soms lijkt alsof Digital Natives er enkel zijn om je wakker te schudden met hun avocado-toast, frappuccino’s, en hun ‘ik-wil-nu-een-promotie’ mentaliteit, is dit niet hun hoofddoel. Ze verlangen naar zingeving, waardering en de garantie dat hun stem telt. Ze zijn vaak kritisch op traditionele hiërarchieën en zijn meer gericht op meritocratie, wat betekent dat ze willen dat hun inspanningen en talenten worden erkend, ongeacht hun leeftijd of positie.

Sommige critici beweren dat ze een gevoel van ‘recht’ hebben, ze spreken over GenE, Generatie Entitlement. Maar dit kan ook worden gezien als een wens om op gelijke voet te worden behandeld en kansen te hebben op basis van vaardigheden en verdiensten in plaats van anciënniteit. In het Engels hebben ze daar een mooie uitdrukking voor: “They want to be taken at face value”.

Het is niet meer zozeer de ladder die ze willen beklimmen, maar de impact die ze willen hebben.

En dat is een behoorlijke shift, van macht pur sang naar het creëren van betekenisvolle impact.

 

“Elke ceo, elke bedrijfsleider, moet wekelijks verplicht met iemand uit de Generatie Z praten. Puur ter lering en inspiratie”

René Boender, mede-auteur ‘GenZ – Verlangen naar Verandering’

 

Muzikale metaforen & organisatorische modellen? Echt waar?

Ja, echt waar.

Stel je voor: honderd jaar geleden werd de klassieke muziekwereld ook opgeschud. Net zoals leiders nu in paniek raken van die zelfverzekerde stagiair die zegt dat de bedrijfsstrategie ‘niet echt logisch’ is.

Componist Arnold Schönberg – zeg maar de Millennial van de muziekwereld toen – besloot dat alle muzieknoten van de toonladder het evenveel waard waren om gehoord te worden, een soort ‘The Voice’-toestand avant la lettre, zeg maar. Iedere toon kreeg gelijke kansen om in de spotlight te staan. Daardoor had hij een breder klankpalet om uit te kiezen. Echt revolutionair! En ook nodig. In de muziekwereld hadden we gezien hoe vasthouden aan oude structuren kon leiden tot stagnatie. Hedendaagse leiders kunnen hier een les uit trekken: het is tijd om gevestigde organisatiestructuren te herzien.

De Uitdaging van Informatie: denken dat je alles weet!

Vroeger was informatie macht. Maar nu, met internet en alles? Het is alsof je probeert water vast te houden met een vergiet. Iedereen heeft toegang tot kennis. Onze eigen Ben Tiggelaar daagt ons uit om te leiden zonder altijd alle antwoorden te hebben. Dus leiders, stop met doen alsof je Wikipedia bent.

In een tijdperk van overinformatie is het cruciaal dat je als leider erkent dat je niet alle antwoorden hebt. Wat je wel hebt, is toegang tot een team vol met unieke perspectieven en inzichten. GenZ heeft toegang tot onbeperkte bronnen van kennis. Hierdoor zijn ze vaak goed geïnformeerd en hebben ze sterke meningen over van alles.

Het gaat niet langer om het beheersen van informatie of het beheren van bestaande structuren maar om het vormgeven aan nieuwe teamdynamieken. In een wereld die voortdurend verandert, moet jij als leider nieuwe manieren vinden om met je team samen te werken. Fantastische nieuwe producten en strategieën? Die bedenk je samen! Door je macht te delen.

Laten we deze dynamiek opnieuw vergelijken met de wereld van de muziek. Historisch gezien bepaalde de componist tot in detail wat en hoe musici moesten spelen. Echter, na de Tweede Wereldoorlog ontstond er in de muziekwereld een trend van ‘open of mobiele vormen’. Componisten als Simeon Ten Holt, bekend om zijn grijpende en innovatieve hit ‘Canto Ostinato’, doorbraken de traditionele grenzen door de musici meer vrijheid te geven. Een uitvoering van Canto Ostinato beweegt zich tussen geïmproviseerde en genoteerde muziek. Musici mogen invloed uitoefenen op de uitvoering van het stuk: het aantal uitvoerders is niet vastgelegd, de articulatie en dynamiek worden ook overgelaten aan de uitvoerders, eveneens als welke secties ze wilden spelen of hoe ze omgingen met herhalingen, bijvoorbeeld. De partituur werd meer een leidraad dan een strikt voorschrift. Het resultaat? Een meeslepende ervaring voor zowel leider als teamleden. Sorry, componist en uitvoerders.

En dan vraag je jezelf af, als ik mijn macht deel en teamleden verantwoordelijkheden geef, ben ik nog wel een leider?

Jij bent leider! Of componist 🙂

Absoluut! Net als Ten Holt ben jij degene die de kaders schept waarbinnen creativiteit en eigenaarschap kunnen bloeien. Je legt de spelregels vast en biedt tegelijkertijd ruimte voor je team om zelf te bepalen hoe zij binnen die spelregels opereren.

Bovendien is het bovenstaande niet vrijblijvend. Als je je teamleden ruimte geeft, dan mag je ook verwachten dat ze verantwoordelijkheid nemen om tot resultaat te komen en mag je verlangen dat ze daarover verantwoording afleggen.

Maar dus, nogmaals, jij bent leider want jij bent degene die de spelregels vastlegt. Jij bent de moderne componist, de Ten Holt binnen je organisatie.

Creatief ‘schuren, leren en combineren’

Linda Hill, hoogleraar aan de Business School van Harvard noemt dit ‘gezamenlijke genialiteit’. Nieuwe producten, diensten en strategieën bedenk je samen met je team en zelfs externe stakeholders. Het gaat letterlijk om het delen van je macht en om het geven van verantwoordelijkheid aan anderen. En zo maak je je bedrijf toekomstbestendig. Bovendien hangt niet iedereen aan jou voor alles. Wat een opluchting.

Bij zo’n interactieproces ben je overigens niet op zoek naar de beste idee. De ware kunst ligt in het vermengen van elementen uit diverse ideeën tot de optimale oplossing of het ideale product.

Om dit mogelijk te maken zorg jij voor een psychologisch veilige omgeving waar mensen zich vrij voelen om ideeën te opperen en een bedrijfscultuur waar ambitie, samenwerking en van elkaar leren voorop staan. Ook maak je de voorwaarden voor het nemen van beslissingen en het maken van keuzes, expliciet zichtbaar.

Een beetje hulp nodig? De kracht van systeemdenken en systemische tools: zo komt Boonstra tot leven.

Oké, stel je voor dat je niet weet hoe je moet omgaan met je nieuwe, jonge team. Want ja, die woorden van Jaap Boonstra en Linda Hill klinken leuk, maar hoe doe je dat? Hoe word je een sociaal architect? Of een Ten Holt?

Er is hulp. Denk aan systemen.

Ja, ik weet het, het klinkt als iets dat je op je computer installeert, maar het gaat over je mensen. Je mensen zijn slim en creatief: ja, ook die ene collega die nooit een wereld zonder internet, smartphones of sociale media van dichtbij heeft meegemaakt.

Gebruik die intelligentie en creativiteit. Betrek iedereen bij beslissingen. Vraag om input. Wees niet bang voor nieuwe ideeën. En wees niet bang om je macht te delen. Het delen van beslissingsrechten is niet een binaire keuze tussen micromanagement en chaos, er zijn andere mogelijkheden tussen die twee. En als je echt vastzit, overweeg dan om hulp te zoeken buiten je team. Misschien iemand zoals ik?

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Kijk even naar de foto hieronder, daar zie je mij in de rol van leider aan de slag met een team.

 

Wat nu? Ooit aan jezelf gedacht als de ultieme team-componist?

Ja, ik houd het muzikaal en ja, dat is leiderschap in 2023!

Voor jou als moderne leider is samenwerken het nieuwe normaal. Je geeft vorm aan een teamdynamiek waarbij teamleden niet voortdurend op je leunen voor alles, terwijl je je positionele macht behoudt.

Of je nu CEO bent of teamleider van een klein team, vandaag de dag ben je voornamelijk een sociaal architect.

Leiderschap als puur en alleen positionele macht zal ons niet meer helpen met de complexe uitdagingen van vandaag. En zoals gedragswetenschapper Ben Tiggelaar opmerkt, is de tijd van de alwetende leider voorbij. In deze stressvolle tijden komen de beste oplossingen collaboratief tot stand.

Het versterken van het vermogen van je team maakt van jou een schepper. Als sociaal architect ont-regel je bestaande patronen door kwalitatief geheel nieuwe gesprekken op gang te brengen. Als een ware schepper schud je de huidige puzzelstukken door elkaar om ze vervolgens, samen met je team, te onderzoeken en in een nieuwe gewenste realiteit te laten vallen. Je ontwikkelt daarbij nieuwe vaardigheden die je in staat stellen om een duurzame toekomstvisie samen met je team en zelfs externe stakeholders neer te zetten.

Het gaat er niet meer om dat je de luidste bent in de vergadering. Het gaat erom dat je luistert. En dan niet alleen naar de persoon met het duurste pak. Het gaat erom dat je iedereen waardeert, van stagiair tot senior.

Het begin van een nieuw leiderschapsavontuur 

Leiderschap draait niet om de grootte van je parkeerplek of het aantal visitekaartjes dat je kunt uitdelen. In deze snel veranderende wereld vereist effectief leiderschap flexibiliteit, strategische empathie en een constante bereidheid tot leren en aanpassen. Leiderschap is niet simpelweg het vasthouden van je positie, maar eerder het creëren van toekomstbestendige dynamieken binnen je team.

Ware leiders zorgen voor een omgeving waar elk teamlid zich gewaardeerd voelt en een bijdrage kan leveren aan het gezamenlijke bedrijfsdoel.

Als je worstelt met deze nieuwe benadering van leiderschap, aarzel dan niet om begeleiding te zoeken. Het gaat niet om het hebben van alle antwoorden, maar om het stellen van de juiste vragen en het trainen van de juiste spieren.

In de woorden van Peter Drucker: “De beste manier om de toekomst te voorspellen is om deze te creëren”. Laten we dus gezamenlijk bouwen aan een vorm van leiderschap die ook voldoet aan de verwachtingen en behoeften van de nieuwe generatie.

Een route vooruit: van inzicht naar actie

Wat betekent dit alles voor jou in de praktijk?

1. Zet in op relaties. In dienst van een doel. Misschien is het wel zo dat Z’ers geen people skills hebben: als ze iets van jou willen, vragen ze er niet naar, ze lopen gewoon weg. Maar jij hebt wel people skills. Als leider ben jij de maestro van menselijk contact. Jij weet dat het opzetten van een ‘show’ als op de foto’s essentieel is om iedereen aan boord en in beweging te houden. Zie het als jouw rol om een performance te organiseren waar alle generaties elkaar op het podium ontmoeten. En wie weet, misschien pakken ze zelfs samen een paar hoogvliegende projecten aan.

2. Stop met ze ‘de jeugd’ te noemen. Ze zijn volwassenen, met leningen en hypotheekrenteaftrek om over na te denken.

3. Hou op met klagen over hun verlangen naar ‘zingeving’. Misschien is een zinvolle baan hebben eigenlijk wel een goed idee?

4. Dus, voor alle moderne leiderschapsgoeroe’s, trendsetters en vooruitdenkers: laten we de stoffige managementboeken eens flink opschudden. De tijd van buzzwords en holle frasen is voorbij. Het is tijd om de handen uit de mouwen te steken, het roer om te gooien en met een frisse, nuchtere blik de toekomst in te duiken. Want zeg nou zelf, als jij de mouwen niet opstroopt, wie dan wel? Jij bent de leider! Durf conventies uit te dagen en creëer een werkomgeving waar zelfs de meest kritische millennial zegt: “Hier gebeurt het!” en een Z’er de smartphone neerlegt en vraagt: “Wat zou ik moeten doen om die promotie te krijgen?” Kijk, now we are talking 😉

Zo componeer je je eigen Canto Ostinato, de leiderschap-hit Generatie Mix!

 

* * * *

Sonsoles Alonso, Team Fixer
I fix your team and align your stakeholders

sonsoles@sonsolesalonso.com

www.sonsolesalonso.com

Taster Session #1 – Transformational Power Training for Women

29 brave women have joined #womeninfront‘s taster session #1 here https://lnkd.in/eZexb7Md

Have you?

Join Sara Huang 黃詩惠 ???? at Bureau Tw!st and me on Friday 14 January for this year’s kick off of #womeninfront, your chance to learn how to use your power effectively in 2022.

Show your availability by clicking on the above link and we will send you the details for the call.

#powerintelligence #womenempoweringwomen #womenpower
#womenchangemakers

2022 – New Year’s Message

2021 was anything but normal as we found new ways to work, keep in touch and continue doing what we love, mostly online.

Here at Composition8 my goal has always been to keep you resilient and unburdened, and your teams vibrant, lighthearted, effective and responsive, and I am proud to have helped you through all the changes to a new normal.

And as 2022 becomes a reality, I hear many wishing for things to be better in 2022.

As someone who has been through massive upheaval many times, here is my new year’s message to you:

˜”*°•.˜”*°• ????? ?? ?? ??????? ?? ????, ???? ??????. •°*”˜.•°*”˜

Your reality and that of your team will be the result of the choices you make in the new year.

So sink your teeth into 2022 and make it exactly the way you want it!

G100 in Rotterdam

Dr. Harbeen Arora Arora is in town! ?

I first met Harbeen when I spoke at her event during the Women Economic Forum (WEF) in Slovenia right before the start of the pandemic.

Pretty awesome to literally stand next to her in this picture taken yesterday during the G100 Club event at #DeFontein rooftop in Rotterdam.

G100 is a global group of 100 women and men striving for gender equality across all countries.

With Mansi JasujaMirella Visser LL.M.Judith FlickKaren DuysCatarina FonsecaShilpa Ganvirrammurti sharma

#women #womenleadership #dei

Note: Presenting during G100 at De Fontein in Rotterdam

 

How to Lead Efficient, Vital and Engaged Virtual Teams

Just last week I traveled to Mexico, via the internet that is, invited by corporate wellness champion Gizehlle Garcia to give a virtual talk during the World Occupational Safety and Health Day 2020.

And I told the attendees..

If there’s something that the coronavirus has shown us, it is that what we thought of as impossible is actually possible. In a matter of days, companies all over the world have started working online.

Working virtually is not the future anymore, but the present.

Nevertheless, this way of collaborating doesn’t quite run smoothly yet. If you are at the beginning of the remote journey, you probably mistrust tech. And if you are already somewhere along the remote path, you could be disappointed that in spite of having the latest tech, your team is not working efficiently.

Many teams struggle with efficient and action-oriented remote work.

The single most recurring feedback that I receive from my clients is that what they thought of as another impossibility is actually possible: getting work done virtually and getting it done right.

The secret sauce?

You need more than tech tools to succeed with remote.

Great virtual work hinges on three pillars: digital tech, social tech, and personal tech. And my contribution today will be about how to use those 3 pillars to create teams that are productive, psychologically safe, and engaged.

And I am addressing you as if you are someone who has to lead sessions and meetings online.

Your title could be team manager, team lead, or project manager. But also solution architect, CTO, or even CEO. And you could be the founder of a startup or even an entrepreneur with a team.

In other words, if you are responsible for a distributed team and you have to reach goals, this article is for you.

Slide 2 – Sonsoles working with a team using systemic software

In this slide you see me working with a team using systemic software. Team members get the opportunity to place themselves and change positions in the virtual space as if at the office in order to work on strategic and business goals.

But before I continue, who am I?

The power of a virtual team is in the relational fabric among their people. I work on the quality of that wiring of the entire team, something that is often ignored even offline but that is equally needed when working virtually.

The higher the quality of that relational fabric, the more collaboratively intelligent and resilient your team will be. They will be creating the market by adapting and anticipating rather than being victimized by it. Who wouldn’t want that in this corona times?

Collaborative intelligence and resilience are qualities inherent to performing musicians with their high-level of cooperation.

And I can say a lot about that.

I arrived at my current work with teams after a career of 17 years as a performing pianist working with different ensembles. And I built my current consultancy by translating the collaboration tools of Dutch avant-garde musicians to collaboration tools for corporate teams.

An ensemble and a team are exactly the same.

I am a consultant, a professional certified team coach by the International Coach Federation (PCC ICF), a keynote speaker, and the author of this Medium Publication ‘Transforming Business and Teams’.

And now I work with CxOs and founders helping them create teams that are not only high performing but also vital and engaged, in the same manner as musicians are.

I work online and offline and across all continents because two of my passions are cultures and traveling.

Let me show you a short theater play, “A Conference Call in Real Life”.

This video is the staging in a physical space of that what often happens during a virtual session.

And then there is this other high-level way of collaborating virtually.

Watch Jimmy Fallon, Sting, and other well-known artists display a different style of collaboration during the Tonight Show.

See, when it comes to working virtually, and to keep it musical, the work that lies ahead of us is to orchestrate the transformation of organizations and their teams moving them from A (the first video) to B (the second one). Because working virtually is not yet the norm for many companies, and in any case, there is much room for improvement.

And everyone who has the task of improving anything, including working virtually, is a designer.

Slide 6 – Illustration by Margaret Hagan from the Legal Design Lab at Stanford Law School

What does a designer do?

As Margaret Hagan portrays in the above insert, a designer puts people at the center of everything they do, whether that is creating a new sofa or a new way of working. Because working virtually is not the opposite of human work!

To be a designer is above everything a mindset, a way of thinking that transcends disciplines.

If you lead teams, you are not only a designer but also a change agent. And change always starts with a vision (the Tonight Show!) and it implies hustle.

Lastly, you are also an imagination worker. You show others a reality that they did not deem possible. Your mission is to show your company that there is another way of doing things. Your hustle is at the service of that mission, of showing that new reality.

The change from A to B, by the way, doesn’t happen after just one virtual meeting. It needs time, just like all change processes.

Even though I am going to show you many tools, my true intent is to help you with that bigger mission of accelerating the transformation of your company.

Slide 7 – You need more than Digital Tech to succeed with virtual teams

So, how do we design a vital, engaged, and psychologically safe team as in Jimmy Fallon’s video?

In the past years, and even in the past weeks, we have seen new digital platforms rise like mushrooms.

Obviously they are useful and unmissable, and I am going to show them to you. But more is needed for successful virtual collaboration.

You need 3 types of tech, each one with subtypes:

Digital Tech with 7 subtypes

Social Tech with 2 subtypes

Personal Tech with 10 subtypes

Slide 8

Let’s start with digital tech.

 1. FOR COMMUNICATION IN REAL TIME

My favorite platform is Zoom, which allows you to communicate in real-time not just because of its video function, but also with its whiteboard, annotate, raise hand, pointer, sharing screen, and breakout rooms.

I like that it is user friendly and meant for real collaboration. Team members have the autonomy to mute and unmute themselves as well as to a number of other functionalities, which makes it different from other platforms in which the team lead has control over all functionality, keeping old-fashioned offline structures in place.

Another favorite but simpler platform is Jitsi. I like that it is open source and that you don’t need to install any software, ever. If you don’t need the bells and whistles of Zoom, go for it, share a simple link et voilà, you’re good to go.

You can also consider Bluejeans or even Skype.

2. FOR ASYNCHRONOUS COMMUNICATION

My favorite is Slack, which allows you to work with several teams at the same time all the while creating a community before, during, and after completion of a project. Its many integrations, channels, tagging and video chat, make it very attractive.

If you only need the chat function, WhatsApp is becoming very popular in some countries.

3. FOR SHARING DOCS

You need a place for all your pdfs and other files that you can share with all of your team members.

Consider Google Drive if you like collaborating using Google Docs or OneDrive if you prefer collaborating using Word.

Dropbox is also a good alternative.

4. FOR KEEPING EVERYTHING ORDERLY

Use something like Trello to follow up on resources, events, and tasks, so you can keep your team clear-headed about the job at hand.

Use Asana or BaseCamp for more functionality.

5. FOR VISUALIZING THE ACTION

Collaborate, brainstorm, share prototypes and interact as if you are in the same room with Mural. Used to post-its for everything? Post-its everywhere with Mural. It comes with a huge number of pre-designed templates, think Kanban and many other boards.

Miro is a great alternative.

6. FOR VOTING

When working with teams, we have to do our best to involve all voices independently from where they are geographically. Because if one person is not in the virtual room, no one is in the virtual room!

Polleverywhere allows you to choose from many different styles of polls, and integrates beautifully with Powerpoint, making your presentations look wizard-like.

7. FOR FIGURING OUT TIME ZONES

Use Worldtimebuddy.

As a designer, you select your own constellation of tools that will serve your objective. You can look endlessly for the right platform, but it doesn’t exist. Each company has different needs and the needs of your company will also change as you adapt to the changes in the market.

I will give you a recommendation though, simplicity wins. Choose the minimum amount of platforms that will help you reach your objective.

And before the actual work, organize a session to give everyone the chance to familiarize themselves with the different platforms and learn to switch back and forth between them. Remind participants also that cables are better than Bluetooth and Wifi, and that before starting any session they need to check three elements: audio, video, and internet connexion.

Slide 9

To make an analogy with an orchestra, digital tech is what makes everyone feel onboard, which is great. But we still aren’t working the relationships. Here’s where social tech comes in.

Social Tech helps you work with the entire team at the same time. If your team has 10 members, you are the conductor working with all 10 at the same time. The invitation is for you to look at your team not as the sum of its individuals but as a web of relationships and interactions.

Social Tech is everything in my Organization and Relationship Systems Coaching (ORSC) toolbox. These tools serve two purposes: creating relationship and normalizing conflict on the one hand and solving strategic and business problems on the other.

Some of these tools can be implemented by anyone. Others require intensive training.

But both types are crucial because these are the tools that’ll help you create psychological safety in your team. And a team that feels psychologically safe is a team that performs better, innovates and is vital and engaged, just like Jimmy Fallon’s band. Because as this event’s host Gizehlle Garcia says, happiness pays!

Communication, virtual or otherwise, is simply communication, which asks for a change of mental chip. Considering our current circumstances we have to make human digital collaboration the departing point.

Our job as facilitators and team leads is to design the conditions for vital virtual dialogues.

What are the easy tools that you can already implement?

1. A team alliance or group contract

2. A clear agenda with clear objectives and deliverables

3. Energizers because our energy needs to be managed whether working online or offline.

Slide 10

Both offline and online, great teamwork starts with a good team alliance.

 1. Team members design the emotional container for their work together.

As a facilitator you ask:

What group culture would you like to create?

How do you want to feel when working together?

How do you want to behave when conflicts arise?

2. As the facilitator, you dig further to translate words into concrete actions:

How would you know that you have that culture?

How would you know that you are feeling that way?

How would you know that you are behaving that way?

3. In this manner, you’ll not only be designing the personality of your team as an entity, but also the conditions for team members to hold each other accountable for achieving that desired culture.

For such an alliance you can use Mural or Polleverywhere.

Slide 11 – Clear Agenda by Lucid Meetings

Use Lucid Meetings or even Trello for agendas that truly move things forward.

What you don’t want:

Lack of clarity about the objective of the meeting

Lack of an agenda or even no agenda

No time limit on discussions

Lack of a clear process

Team members who have not done their homework

No one really facilitating with discussions derailing or moving in circles

Team members who dominate the discussion and others who don’t say a word

No closure on most topics and little action in between meetings

What you want:

Clear agenda that specifies what will be spoken about, the objective of the session and who has brought what point to the discussion

An estimate of the duration of each agenda point

Clear process describing the tools and techniques that will be used during the meeting

Clear roles of facilitator, chairperson, minute taker and timekeeper

A process that creates closure on all points

Follow-up on specific plans

Expected deliverables

Did I say Lucid Meetings?

Slide 12

My favorite energizer is using gallery mode and asking everyone to make a figure using their arms moving them to the left, right, upwards, or downwards to make that figure.

You can start with simple figures like triangles, a heart, square or letter and making them more and more complex from there onwards.

Make a screenshot and share it with the entire team with the functionality “share screen”.

There are thousands of energizers online, including Mural’s.

Slide 13

During all team processes, challenges will arise around alignment, conflict resolution, decision making, leadership, and hierarchy.

The screenshots in this slide show how I address those issues using systemic tools. Even though it is software, I have included them as social technology because the team being able to position themselves in space is only the visualization of the problem, but in order to actually solve it, knowledge about relationships and power dynamics is needed.

To give you an idea, it took me 2 years to get certified as an Organization and Relationship Systems Coach and an additional certification in Coaching for Power Intelligence to address those issues.

Besides having effective meetings, when working virtually we can solve the same sticky problems that arise offline

Slide 14 – Skills and competencies of the team leader

And lastly, a word about executive presence, which is linked to the skills and competencies of the facilitator. This is what I call personal tech.

 1. Voice: Articulate, optimize the tone of your voice, and use variety in your intonation. You need to command the virtual space in the same manner as in the office.
 2. Body Language: The gestures and posture that you use every day will help you in the virtual realm as well. Your audience, in this case your team, are the most important people in the room, even if we are talking about the virtual space.
 3. Clothing and perfume: If they help you do your work well, use them! Even if you are alone in the room.
 4. Personal contact: Use your camera to look at your team members in the eye. A trick that works for me is putting my own window with my image at the top of my screen where the camera is. In that way, the team feels that I am looking at them. This helps you create connexion. Besides, develop your personal magnetism to encourage the team to use their camera as well. Many organizations do not do this saying “this is how we have always done it”. Remember that you are a change agent and that your mission is to move businesses from A to B.
 5. Establish clear expectations beforehand: Say something along the lines of “I will speak for 15 minutes and then I will ask for your input”.
 6. Read the emotional field: If you use the camera, it will be easier, but even if you can only listen, you need to develop the skill to read what is happening in the group. Focus on developing more than one sense.
 7. Have a plan B, and C: Technology fails, you need alternative channels of communication. Keep in mind Murphy’s Law at all times. When it comes to technology, what can go wrong will most likely go wrong. Have always a plan B, C, and D.
 8. Ask everyone to work virtually even if there are team members who are in the same building. This will even out the working conditions for everyone. Be curious about everyone’s working environment as well. How do they differ? Make team members describe their location, time zone and the office or home that they are working from.
 9. Invite participation, you are a host! Develop a talent and enthusiasm for asking questions. What do you think about such and such? What is your point of view? Have we overlooked anything? I see you are playing with your phone, what does it mean? In this way everyone will participate, no one will stay silent.
 10. Set the stage: Especially now during corona, remind your team members of the importance of their work and the purpose it serves. Besides, talk about the current uncertainty. If you don’t, team members will think that they need to know how to act at all times and that if they don’t they will be punished or fired, as it used to happen in the Henry Ford Era. When you set the stage, you are defining the problem at hand that needs to be solved as a team, just like during the Tonight Show. The task was clear for Jimmy Fallon & Co, a performance! When the problem is clearly defined, it can be achieved. Besides, normalizing uncertainty will make it easier for everyone to share crazy ideas and speak about mistakes, which are inevitable. When you use mistakes to learn, your team will come out wiser, more innovative, happy, and engaged.

* * * *

Sonsoles Alonso

Misfit helping CxOs and Founders Build Highly Efficient Happy Teams in 6 Months or Less with the Right Hires. Also virtually.

sonsoles@sonsolesalonso.com

www.sonsolesalonso.com

Paying Customers are the only Experts when it comes to Idea Validation

This blog post is based on the session on vision and validation that I gave as a mentor for the Founder Institute Berlin. Watch it HERE.

Whether you are a brand new founder or a corporate startup, I will show you how to include your customers in the making of your product, using systemic tools. This will both help you drive sales from the start and make customer care a whole lot easier.

Slides 1 to 10 are about vision. Slides 11 to 22 contain actionable validation tools.

And I began..

Slide 1

I am here to show you how to do both customer and team development using systemic tools.

What does systemic mean?

Regarding customers, it means that I do not do 1-on-1 interviews for my clients. Instead, I invite diverse sets of customers at a time or an entire customer team if I am in an existing organization.

Regarding teams, it means that I work with the entire team at the same time: designers, growth hackers, founders, developers, even investors.

And I also work with those sets of customers and the team at the same time.

I engage all these populations in structured processes using markers on the floor.

Why do I do that?

For three reasons:

 1. The high complexity of today’s problems.

In systems theory, the darkness principle says that each team member or customer only has one mental model of the customer problem. By inviting all those mental models to the table, you can make data-driven choices and better choices.

2. The number of products that we are building today has grown exponentially, there is no such thing as the Ford T model that everyone wants to have and that you can replicate millions of times. Today you need to involve the customer because each one of them has a specific set of needs.

3. Working systemically while involving the customers is a way to begin thinking about sales from the very start of your business.

Slide 2 — Sonsoles using a systemic tool in real-time in the biotech industry

What does working systemically look like?

In the picture you see me working with a client in real-time. Designers, growth hackers, customers, and founders move across a blue grid that I marked on the floor. Everyone moves across the grid while answering strategic questions around the product. The quality of the questioning determines the quality of the outcome.

I work in this way because when it comes to idea validation, paying customers are the only experts. You want to identify your early adopters as quickly as possible because they are the ones who will be driving your business model. Only then can you build your product.

Slide 3

When I ask entrepreneurs about their value proposition, they say things along the lines of we want to be the best iPhone app for filters on Instagram. Or even, we are just going to build stuff and see what happens, right?

No. That just won’t cut it.

If Instagram disappears, you’ll still want to exist. Technologies, social networks, trends, etc, all come and go, and as a company, you want to stay relevant regardless of what happens around you.

That’s why you need a robust vision for your business for years at a time. It will help you with that relevance.

See here the vision of three different businesses.

Slide 4

Notice how Google doesn’t mention searches, Amazon doesn’t mention books, and Twitter says nothing about apps or tweets.

This is long term thinking. You can’t base your company around current technologies, trends, or other companies.

A vision is big, it is aspirational. It takes the obsession with product building away so that you can focus on what you are doing for your customers, whether that is being the pulse of the planet or organizing the world’s information. That’s what the vision is about. That is what Twitter and Google are truly doing for their customers.

In the same way, a vision will sustain your pivots over time.

Slide 5

Because, here comes a hard truth about startups, challenges will arise, but the key is to see them as opportunities to pivot instead of as an insurmountable brick wall.

Instagram started as a local-based social network competing with Foursquare. Flickr started as an online game. Twitter started as a podcast. Groupon started as an online petitioning website.

A long term vision has allowed them to stay in business for long by pivoting to something else.

I want you to think about the vision as your protection, it gives you air cover in the long term, making you flexible and adaptable.

Slide 6

Which is important even in small teams.

A vision helps you understand what activities are beneficial and which ones are valueless distractions. It tells you when to say no, and when to say hell yes!

Slide 7

If you look at the pyramids, when you have a vision, you can set clear goals.

And for each goal, whether it’s ‘10% in market share’ or ‘100K users’, you can plan a strategy for achieving it.

That strategy lets you choose tactics, that is, different ways you can go about achieving it.

And each tactic lets you pick your activities, the actual work to make it happen.

Slide 8

Let me use myself as an example of a business with a vision.

On the left you see me performing complex music on the stage with an ensemble. I am also the producer of those performances, complex projects involving algorithms to trigger visuals and soundscapes with our instruments.

And on the right, I am helping a customer with a complex business and organizational goal.

What helped me with my pivot was my vision, making sense of things, especially if complex or complicated by thinking differently and challenging the status quo. That’s what I do for my clients, just like Google organizes information.

Slide 9

The hexagon at the bottom of this slide is a graphic score, music notated visually as a grid. It is a serious game, a one-pager that helped us modern musicians organize an efficient collaboration.

Right above it and to the right, what you see is markers on the floor, a systemic tool to help stakeholders with modern collaboration as well.

In other words, a graphic score and the blue grid on the floor are the same thing. They help an ensemble and a team respectively, organize around a goal.

I too pivoted my business. To paraphrase Jeff Bezos, I used my lemonade stand skills to start a hamburger and hotdog stand. And my vision, making sense of complexity in simple ways is what helped me support the pivot.

How did I interview potential customers to validate that they had a problem before actually pivoting?

I became member of two business networks while still in the arts. For 5 years and while still a pianist, I attended dozens of events in corporations in the Netherlands. It gave me the opportunity to see my future clients and their problems.

Slide 10

So, let’s talk about validation.

You don’t want to be a Juicero. That was a solution without a problem, a business fail.

Instead of putting your money into building a product, use your money to do as many experiments as it takes before you put a product out there. If you are going in the wrong direction you want to know it as quickly as possible, so you can pivot. And if you are going in the right direction you want to know it as quickly as possible as well, obviously, because then you can grow quickly.

So yes, validation, whether positive or negative, thank you very much!

When going out the door to execute your experiments and test your MVPs, don’t despair. As a founder and entrepreneur, you are an artist. You are going to create something that doesn’t exist yet. I want you to think of yourself as someone who goes back and forth several times inside the why-how-what (or vision-strategy-product if you prefer) spiral of creation on the left of the slide.

Let’s now look at my tools departing from some of the questions that founders ask me most.

Slide 11

How do I conduct interviews to validate the problem?

What I see in the market is a lot of 1-on-1 interviews.

My approach is different. I interview sets of customers at a time, and the interviews are embedded in my tools.

One such tool is Anthropology On Steroids.

The goal is to learn from the customers, to be taught something by them that we don’t know. The skill lies in the questioning, without leading the customer or offering feedback and using a lot of active listening.

Picture your team and the set of customers. Just as in the picture on slide 11, I designate an area on the floor for each group and another empty one. I then initiate a process in which the different populations get to visit each other’s space, much like we do when traveling as tourists.

An example is Xtreme Technologies.

They build IoT solutions to guarantee that medicines arrive at the right temperature and that patients have taken their medication. They put loggers on shipment containers, medicine bottles, and even single pills.

They have built their products by engaging key customers and suppliers in the development process.

Slide 12

What are other techniques to research customer problems?

Another one of my tools is the Customer Selfie, which I would have used if working with Tinder to test a risky assumption with a single-feature MVP, left-right swiping.

Picture 3 rounds with a paper in the middle of the room containing 3 different questions: how concerned are you about the convolutedness of dating sites? How much would you like someone doing something about it? How happy would you be if someone implemented swiping?

Customers position themselves close to the paper if the question resonates with them or further away if not. From there, my work as a facilitator centers around the question, why are you standing where you are standing and what is that like?

Slide 13 — Sonsoles wearing Google Glass during EU’s Innovation Fair

Here’s another question and another tool.

I often get asked, how do you identify a viable customer problem to build your business upon?

You don’t do this beforehand, you have to test it, which is why you want to use the money that you have for experiments, your pivots, not for building a product.

However, there is a hack that you can use to measure viability upfront. It is called picnic in the graveyard.

If we take Google Glass as an example, Google Glass failed, but we did discover that they were onto something. There is a need, it was just the wrong product.

Therefore you can now focus on building something better. For that, I would use a tool called Deep Robin, which has two steps, a Round Robin and a positioning exercise in space to further qualify the harvested results.

An example would be Vuzix Blade AR

Picture a Round Robin around What should Google have done better? to build an MVP.

I let the customer set write down in a piece of paper the 3 most important features they think the new glasses should have in order of importance. I open by asking one person to tell me the number 1 on their list. I ask the rest if anyone has that on their list as well, regardless of the place. I count the total. That feature gets a score of 6 if 6 people have it on their list. I move on to the next person and do the same thing. By the end of the exercise, everyone’s features will have been harvested and ranked in relation to the group, not their individual ranking.

Working in this way would yield the new features for the Vuzix Blade AR: display and power source need to fit within the frame, lower in price and has Alexa integration.

To further qualify the results, I would then put those features on pieces of paper on the ground and have the group position themselves in space in relation to those features.

Slide 14

Another question I get asked often is, how do you determine that you are uniquely qualified to pursue a customer problem?

You do! You are the entrepreneur! No tool for that!

And if you can’t manage, you surround yourself by a team who can help you.

Because remember the darkness principle?

Slide 15

How do you know if the customer problem is large enough to pursue?

You test it!

And you decide with your team what you consider a success metric.

Picture a line on the floor with percentages on it. I ask team members to stand on the percentage they consider a success. If everyone is on the same spot, that’s a clear go. Otherwise, it is an opportunity for healthy debate until deciding on a metric. Then you are ready to build your MVP. For instance, a website to test the conversion rate

That’s what my business partners and I did with SevenSense.

Slide 16

This Walt Disney quote is the case for a systemic customer and team development approach. The information to build your product is in your team members and in your customers.

What I do is, by the way, comparable to Design Sprints. I also help customers put an MVP out there in just a few days.

Systemic work is qualitative, turbo customer and team development by inviting many mental models into structured processes, so you can make both data-driven decisions and better decisions.

Slide 17

What other experiments can you use to gather information from your customers?

Slide 18

With a Comprehension Test, you are testing the understanding of your value proposition, not whether there is interest in it.

In order to come to the value proposition ‘Save money. Live better’, Walmart tested it by writing down their value proposition in a couple of sentences, showing this to participants for a few seconds, just enough to read it, and then taking it away and asking the participants to explain it in their own words.

Slide 19

Zappos started by purchasing shoes as needed from local shoe retailers and shipping them to the customer, instead of stocking their own inventory. This is called Imposter Judo. It allowed Zappos to test their idea fast and cheap, before investing in their own inventory.

Slide 20

With a Wizard of Oz, you make customers believe that the infrastructure is already in place with someone being the man behind the curtain simulating the functionality of a fully built product.

This is what my business partner Larry Cornett did with Voicekick, a video app that created a slideshow of your photos with music and your voiceover.

The very first prototype was built in Keynote and loaded as an ‘app’ on a phone with Larry uploading the clients’ voiceovers manually.

Slide 21

With Pre-Sales, you gauge interest by testing willingness to pre-order.

Pre-sales allow you to present your product to potential customers and convince them to pay for it before fully building it. You have two options: installing a ‘pre-order’ button on a landing page or directly talking to customers. This second option, even though less scalable, allows for more qualitative insights by seeing customer reactions first hand.

Slide 22

Before you go, here are 5 things I want you to take with you:

 1. Never build a startup that fixes a nice-to-have problem. People will use it but won’t pay for it. Involve instead the customer as quickly as possible and make something that the client really wants and wants to pay for. In that way, you will be doing sales from day one.
 2. Building a product is not about you, you want to make data-driven decisions. You don’t create a product and then find the market for it, but today, you create a product for your customers with your customers.
 3. At the start, use the money you have for your experiments, your pivots, not for building a product
 4. Experiment to test the riskiest assumptions, something that is probably wrong and that is important to the core of your business. To give you an example, Trevor Owens from the Lean Startup Machine wanted to develop electric Vespas only to discover that those who drive a Vespa are not concerned with the environment but with looking sleek. He had to pivot.
 5. Love your early adopters because they will drive your business model. If you can’t find them, nobody wants your product.
Sonsoles using a systemic tool with founders

* * * *

Sonsoles Alonso

Misfit helping CxOs and Founders Build Highly Efficient Happy Teams in 6 Months or Less with the Right Hires. Also virtually.

sonsoles@sonsolesalonso.com

www.sonsolesalonso.com

Intuition, Futurism and Changing the Script

This year I gave two talks during the Women Economic Forum Slovenia 2020 at the Grand Union Hotel in Ljubljana. One on Intuition and Futurism, the other on Teamwork.

This article is based on the first talk on Intuition and Futurism.

I am going to tell you a story.

For 17 years and until 2012, I was a famous pianist of contemporary music giving concerts in the Netherlands and abroad. My colleagues and I used algorithms to alter the sound capabilities of our acoustic instruments and trigger visuals.

During those 17 years, I saw policymakers do two things with great eagerness: every 4 years they’d fiercely shrink the budget for the arts and redefine the types of projects that would be funded. The arts had to be profitable and self-sufficient at all costs, the government was not willing to chip in anymore. My observation — I have always been an observer, was that such tightening and redefining of the artistic policy was way too extreme.

And I observed something else happening at the level of society as well. Society was finally buying into the character assassination of artist musicians initiated by politicians back then.

My intuition was telling me that it was time to pivot to a different industry. My intuition was telling me that the system of the arts was going to collapse. Colleagues and the music industry at large were shocked by the scenario that I was anticipating for the arts and thought that I was out of my mind.

In 2012, I was the first and only musician in the Netherlands to pivot from the contemporary music arts to the domain of team and business transformation. And today, I run an exciting consultancy with clients all over the world. But I did it all alone with no moral support from the environment.

It was 5 years into my consultancy when I received an e-mail that read: Sonsoles, you were right, and you were ahead of the times. Imagine the emotion, tears racing down my cheeks, the transition had been such a lonely path.

This story is important for several reasons.

Being able to anticipate the future can be a very lonely place. You have to follow your hunches, but you might have to do that all by yourself until you find a supportive tribe.

But also, the story shows that to be intuitive, at least three ingredients are necessary:

 • Following trends and societal developments
 • Being able to spend time on your own, away from the noise
 • Taking a step back to connect the dots in new ways while seizing new opportunities.

In my case, I did so by joining two business networks 5 years before my actual pivot. It gave me the opportunity to attend innumerable events hosted in corporations, allowing me to see them from the inside. Standing with one foot in the arts and the other in the business world made it possible for me to start seeing parallels between high performing teams and high performing ensembles.

Ahead of my talk in Ljubljana, I did quite a bit of research and some experiments on Facebook. I can tell that intuition is:

 • Relied upon by uber-successful business leaders

Jeff Bezos is such an example. ‘All of my best decisions in business and in life have been made with heart and intuition’, he says. In other words, his intuition is an asset, not a weakness.

 • Rejected by others for a number of reasons. For some, ratio wins from intuition. Others during my Facebook experiment pointed out that the existence of intuition is denied by those who don’t have it themselves.
 • Misunderstood by many.

You should see some of the answers I got during my Facebook experiment.

On Facebook I had asked two things:

What is intuition? and Why is it not appreciated by some?

I got the vaguest answers, including ‘it can’t be explained’. Now, imagine someone is selling you a car or a vacuum cleaner. You want to be told the exact specs because unless that happens, you won’t buy. And the salesperson says: it can’t be explained!

So, if we are here to change the script and have intuition be valued for the asset it is, the first step is being articulate about what intuition actually is. Otherwise, nobody will buy.

By the way, it made me laugh that when I asked, Why it is not appreciated by some? that nobody said, well, because nobody knows what it is!

So let’s go, here are 5 ways to change the script.

1. Be articulate

What is intuition?

If I go back to my opening story, a very pragmatic definition would be — superior pattern-recognition based on years of experience, observation, and experimentation.

A more elaborate definition would be: an ongoing process unconsciously blending and cultivating 4 elements simultaneously: recent data that you’ve analyzed, past experiences, your future ambitions, and the possibilities.

Intuition is about synthesis, quick synthesis, an essential skill for success in the 21st century with its accelerating change, interconnected global challenges, and information overload.

Intuitive thinking organically adds meaning to our perceptions of data, linking seemingly unrelated things — like ensembles and teams, and engaging our whole brain.

And because it improves with experience, people who are not open to new experiences will not be able to develop their intuition. Intuition is therefore inherently related to fierce curiosity.

Authentic intuition is characterized by intense clarity in mind, a strong feeling sense, and a working together of the left and right brain.

And because feelings play a crucial role in intuitive decision-making, we have to develop our emotional intelligence so that we can recognize and understand our emotions and decide on our next move.

Intuition keeps us safe from harm, whether personal or from the market, like it saved me from a market that was crashing down.

As you see, intuition is not something mystical. It can be explained, and therefore sold, like the car or the vacuum cleaner.

Scientific experiments have confirmed two things:

 • Analytical ability produces better outcomes for simple choices
 • Complex decisions involving multiple simultaneous variables are a different ball game. They are better served by subconscious deliberation while our attention is directed elsewhere

Intuition lives in the place where that deliberation takes place.

In today’s world of business volatility and constant change, intuition is an invaluable asset. And one that is often dismissed in a workplace setting even if the world’s most brilliant leaders are known to have leveraged it to create substantial financial gain for their organizations.

Intuition is broadly misunderstood and often lacks context. But I don’t want to get ahead of my narrative.

2. Tell stories

Like I told mine.

What is your story? When did your intuition serve you in business?

Tell that story!

3. Give examples of influential business leaders

CEO Satya Nadella, who in just three and a half years generated $250bn in market value for Microsoft says about himself: ‘I am pretty intuitive.’

Former Best Buy CEO Hubert Joly, who tripled Best Buy’s stock value in 2013 with his Renew Blue transformation, touts: ‘to make strategic decisions, the only way to feel what was needed was to be in the store and trust my intuition.’

4. It is time to clarify those misconceptions.

Intuition is not the opposite of rational thought. Intuition is grounded in experience and knowingness, as we saw in the fifth slide. It is mindful of our intellect and thereby analytics.

Instead of a tug of war between data analysis or intuition, we can say that:

 • It is useful to be aware of the different styles of decision making and to take advantage of the one that’ll better serve us depending on the situation we are in. You can take a mental step back and judge if the choice requires the counterintuitive or the counter-analytical.
 • Whole-brain working produces higher quality leadership and faster decision making that will be very useful in our fast-paced market.

In other words, it is ‘and and’, not ‘or or’.

5. It starts with awareness

Whereas analytical ability is great for understanding the past, intuitive ability is great for anticipating and building the future.

And right at this very moment, we are transitioning from a linear world used to looking to the past for solutions to a non-linear world that senses and co-creates the future in interdependence with different stakeholders and world events.

Intuition is non-linear, and therefore a perfect match to our times.

That’s what I meant with context earlier in the article. Today, intuition is an asset that helps successful teams and their leaders navigate uncertainty and complexity in a world that is global, uncertain, volatile, and networked.

Within that context, intuition is a gift, a superpower, not a weakness. In a world that is round and impacted by constant new variables, we can not respond linearly. It doesn’t matter how much data you analyze, you will be taking a risk anyway because variables are changing all the time. If after an exhaustive analysis of a course of action for a new strategy, product, investment, or hiring decision, you still feel that something is off, then something probably is. Trust it.

Intuitive leaders reposition their organizations in anticipation of market change. Just like I repositioned my business in anticipation of the collapse of the arts.

I am writing as we are on lockdown due to the coronavirus. Extreme upheaval like this one is not the moment to develop your intuition. Intuition develops when things move relatively slowly over a long period of time, giving you the chance to be very curious and lean back to observe.

Extreme upheaval is the time to leverage your intuitive superpower if you already have it. This article aims to give you ammunition to defend your case.

Nevertheless, anticipatory leadership can definitely be developed and honed over a long period of time. And I am going to tell you exactly what skills you need to develop.

Based on my work with teams and their leaders, I can tell that intuitive team members and leaders consistently display 4 skills that you too can develop and hone.

As an intuitive pro you are:

 1. A futurist who follows trends and societal developments guided by fierce curiosity
 2. A strategist who like a designer, reframes business challenges by creating new meaning for investors, customers, suppliers, and employees. You actively hone the muscle of seeing opportunities whenever there is a market shift.
 3. An integrator of ideas, beliefs, and emotions who aligns people and resources towards co-creating innovative products and services. When nothing is certain, everything is possible.
 4. A whole-system thinker who looks at teams, product lines, organizations, industries, markets and societies as interdependent networks.

In other words, you transform volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity into teams and organizations that are vibrant, uplifting, creative, and abundant.

* * * *

Sonsoles Alonso

Misfit helping CxOs and Founders Build Highly Efficient Happy Teams in 6 Months or Less with the Right Hires. Also virtually.

sonsoles@sonsolesalonso.com

www.sonsolesalonso.com

The Return of the Renaissance (Wo)man — Part II

This is part II of the talk on multipotentiality and the transfer of skills that I gave a few months ago during Stichting Hoogbegaafd!’s (The Gifted! Foundation) Symposium in the Netherlands. I originally gave the talk in Dutch.

Before I continue my story where I left it in part I, I would like to say a word about the design mindset.

The design mindset is the love I didn’t know I had. I only found out that there was a process to outline my way of thinking when I had already completed my career transition and everyone had started asking me how to orchestrate their own career transformation.

Looking for a way to describe my process, I found the design methodology.

What is a designer?

Whereas most people at a crossroads would ask themselves — what am I going to build? a designer’s question is — what is possible? and goes on to expose herself to a variety of experiences to inform many prototypes. A designer prototypes, leans back, observes, gathers feedback and goes back to work until the challenge becomes an execution issue after several iterations. A designer is curious and moves across domains to connect the dots in new ways.

Here are the experiences I had been exposed to prior to my career transition:

 • Traveling
 • Global experience: studying, living and working in different countries
 • Speaking several languages
 • Remember those 36 jobs I mentioned in part I?
 • Different roles within the domain of the arts (pianist, actor, advisor, board member, lecturer..)
 • Membership in Business Networks
 • Experimentation with colleagues in the arts using acoustic instruments and algorithms
 • Experimentation with different styles within Contemporary Music. Modern music is not just one style
 • Many personal interests
 • Working with different ages
 • Working with different nationalities
 • Working in different domains before my first career had taken off (call centers, record shop, bank, government agency..)

In design terms, my life and work had been a big exercise in diverging.

How can you intentionally force diverging?

The exercises that I provide below will help you diverge and prototype your way through your career transformation.

Vitruvian Woman by Tyler Lamph with Filter

And I continued..

There is nothing wrong with you

So, let’s say you too want to do what I did.

You are not excited about your current job, perhaps you are even bored, you don’t fit the mold of recruiters, you simply have more than one interest, or you just want to try something new. That’s all ok. In spite of what you might hear around you, there is nothing wrong with you!

We have made ‘work’ an engineering problem, a one-fits-all path that is supposed to lead us from student life to professional bliss in increments along a straight line. But that is no absolute truth, it is just a construct of our time. It has its origins in Henry Ford’s Industrial Era when every worker was only allowed to know a tiny bit of the assembly line. And you know what they say, ‘how you do anything, how you do everything’. So we extrapolated the linear assembly line to the design of our organizations and departments, and to recruitment even in this day and age that the workforce consists of mainly knowledge workers, not blue-collar workers.

In the Renaissance, on the other hand, it was the most normal thing in the world to do different things at the same time or to have several careers.

My advice? Own your multipotentiality, and look for and reach out to other multipotentialites so that, systemically speaking, you can feel strong in a world that doesn’t understand you.

Stop trying to change that world and focus instead on what you can do. Doing, that’s the word.

A useful question to ask yourself is: what action can I undertake right now that will get me moving and engaged? And not: what possible new diagnosis could I stick to my forehead? Trust me when I say that there is nothing wrong with you.

If you want to work by design, and I have said it twice now, a ‘bias to action’ and joy as a compass are your best friends.

Besides, ask for help. Your life is not a piece of art, but a fantastic design. Let me explain.

Mozart wrote symphonies all by himself but a designer can not design a new product or service in isolation. A designer needs input from others in their team, and from the users. I want you to look at your life and work as a Tesla, a fantastic design, not a piece of art. A fantastic design is something that we co-create with others hailing from different domains through radical collaboration.

Why different domains? In systems theory, the Darkness Principle says that each one of us only has one mental model of the challenge at hand. Therefore, to truly solve a problem, whether that problem is a new career or a new anything, we need to invite to the table as many of those models as possible so that we can pick the bits and pieces that can best help us forward. That’s why I recommend that you go out and talk to as many people as possible. See them as your ‘team’, each one of them will provide you with a piece of valuable information.

The reason why I did so many cool experiments is that I was lucky to be working in an ecosystem of curious and interesting people. Such an ecosystem is what you need to design a new career as well. Today you don’t create a job by just thinking and by doing so in isolation. Today you create a job by taking action and talking to as many people as possible.

What else do you need?

The right attitude, a focus on the right problems, and ideation techniques if you are stuck and would like to unstuck yourself.

What follows is a set of tools to help you get unstuck. From a design perspective, you choose better if you have many possibilities to choose from. The idea, therefore, is to never just choose the first solution to any problem.

Besides, if you are bored now because your job is not challenging, I can guarantee you that by doing these exercises, you’ll be busy for quite a bit.

Come up with as many possibilities as you can. Remember the field of possibilities in part I. Said differently, think of diverging. The more options you have, the better equipped you’ll be to make good choices. Why? Because on your way up on the creation spiral the environment/the market will teach you something. You’ll learn something that’ll allow you to converge, to materialize your end product or service.

Therefore, the design mindset is perfect to loosen up if you are stuck.

Wayfinding is a designer’s attitude.

It is the art of figuring out where you are going when you don’t actually know your exact end destination.

What you need is a compass — energy, engagement, joy, and a direction, not a map. And then you pay attention to the clues in front of you. You follow the joy, what engages and excites you, what brings you alive.

That’s the spirit when it comes to your life and work.

Wayfinding is also a journaling exercise.

Log your daily activities for at least three weeks, preferably daily but in any case twice a week, and keep track of how engaged and energized you are during each one of those activities. Put your Sherlock hat on and look out for patterns, insights, surprises, and anything that is a clue about what works and doesn’t work for you.

You will gain a clear sense of what activities are worth pursuing and which ones aren’t.

Make a clear distinction between gravity problems and wicked problems, and focus on the latter, problems that are actionable.

What is a gravity problem?

In the design mindset, a gravity problem isn’t even a problem. It is a situation, a fact, a force majeure, something that you can not change.

An example? Recruiters only hiring those with x years of experience doing the same work in the same domain. That’s just the way traditional recruitment works.

The highly sensitive have a tendency to sink their teeth onto a problem until it is solved. In the end, solving problems is a sensitive person’s raison d’être. But some problems can’t be solved, they are not even a problem because they are not actionable and one can’t change the situation. Traditional recruitment is such a gravity problem, it is not actionable.

But if you must insist on going through the recruiter mill, by the way, I give you some pointers in The War Against Talent.

Another example? The Dutch performing arts. Even though I had always known that there was more than one career inside me, it was the collapse of the arts in The Netherlands about 8 years ago that worked as a catalyst for my career transition.

I learned that the best way to manage through massive upheaval and disruption is to disrupt yourself, not to change the world. I think reinvention is going to be the one skill that we’ll all have to have in our skill set in order to survive and even thrive moving forward.

And how do we recognize a wicked problem?

There is no clear problem definition, solutions are not right/wrong but better/worse, and they are multi-causal, multi-scalar and interconnected. An example? Your life, your work!

I am going to give you ideation techniques so that you can build many different prototypes for new jobs or business acts.

One such technique is mind mapping, a great way to get unstuck. It is visual and therefore bypasses your logical/verbal sensor.

You can depart from many things for a mind map, but I would like you to put your journaling to good use and reuse the content of the journaling exercise.

 1. Choose engagement, energy or joy
 2. Make the mind maps, several for each category
 3. Make secondary connections with random associations of words. Don’t think too much, just jot words down. It doesn’t have to be practical and it doesn’t have to make sense to recruiters or employers. The idea is to expand the possibilities.

5. Pick 3 and write a job description for each one of them

6. Name the roles and draw a sketch for each on a napkin or post-it

A very powerful way to (re)design your work is to design as many jobs as possible, to diverge, to broaden your perspective before you make a final choice.

Here come the Odyssey Plans:

Invent 3 possible job scenarios for the upcoming 5 years.

A. What you already do or that cool idea you have been chewing on for some time

B. What you would do if A suddenly wouldn’t be there anymore

C. What you would do if money or image were not an issue

Each one of those plans is plan A. They are all you, all equal in value, and they are all possible.

Use 3 A4 sheets or bigger, one for each scenario and make 3 one-pagers containing 3 sections each:

 1. A visual timeline. Include everything you would like to experience both professionally and personally in those 5 years. Give each scenario a 6-word title
 2. 2 or 3 questions that arise out of each version and that you are going to explore. As a designer, you test assumptions to discover new insights. In each timeline, you will learn something about yourself and the world

A dashboard to gauge resources — do you have the time, money, skill and contacts to make it happen? likability — are you excited or not? confidence — are you feeling confident that you can do this or not? and coherence — does it make sense on itself and does it fit the bigger picture of how you want to live and work?

When you are done, present your 3 one-pagers to another person. Pay attention to your energy. Remember that energy is your compass.

The best jobs are not found via recruitment. Therefore, stop using the internet to search for job vacancies. Use it to connect with people whose professional stories interest you and that you want to get to know.

A Design Interview is a prototype in the shape of a conversation, a prototype conversation.

You are going to reach out to your network and your network’s network to learn what it is like to perform a certain job or role. The purpose is to find out if you would like to do that work yourself at a later stage.

You should aim for as many of those conversations as possible because you are a designer and therefore diverging will put you in the best shape to make a choice.

During such a conversation, you are not after a job, you are searching for the story.

If you do this well, from a place of true interest in the story and the connection with the other, it is very possible by the way, that people will ask you — we are looking for someone, is this something you would like to do?

Takeaways

My life story is proof that life is not a work of art, something that you get right once and for the rest of your days. Work is instead, a fantastic design. And it is my hope that I have set you in motion not only by sharing my story but by also having given you practical tools to help you along.

Considering the complexity of the current market, you’d do well by embracing your multipotentiality. If there has ever been a time in which agility and reinvention are desired, that is today.

Before you go, I would like to give you one more tool.

I often get asked, how can I merge two fields?

Honestly, I did what I did because I did it. And when I realized what I had done, I was as surprised as you are. A designer stands back and observes until seeing parallels between domains, understanding. Perhaps football genius Johan Cruijff was right, ‘je gaat het pas zien als je het doorhebt’ — ’you see it when you get it’. I had merged teams and music.

And I liked it so much that I made a conscious hobby out of it.

So, here is what you can do.

(Un)likely Pairs

Make pairs of seemingly unrelated things and find out how they are similar instead of different. Once I made it a hobby, I wrote bizarre blog posts in that way. For instance about leadership and cats, to give you an example. Because.. music and teams, what the heck do those two have to do with each other? A lot, it turned out.

To finish, keep these two thoughts in mind wherever you go.

1. Focus on real problems instead of holding on to things which are not an actionable problem. You don’t have to change the whole world, don’t allow your sense of justice to mess you up. The world is the way it is, and when it comes to working, the only thing that you have to do is take your next step, your next action.

2. Go out and connect with people, and keep the Darkness Principle in mind. Work is not something that you solve by thinking and doing so in isolation, it is something that you solve in interaction with your environment, the market of life.

And now, go go go, do!

* * * *

Sonsoles Alonso

Misfit helping CxOs and Founders Build Highly Efficient Happy Teams in 6 Months or Less with the Right Hires. Also virtually.

sonsoles@sonsolesalonso.com

www.sonsolesalonso.com